0 Läs mer >>
 
 
3 viktiga saker!

 
1) Det går inte att generalisera personer med Aspergers, alla är en unik individ!
2) Aspergers syndrom har inte med intelligens att göra, och är inte en sjukdom!
3) Man lär sig också oftast med tiden om sånt som sociala koder och om hur andra personer tänker och uttrycker sig!
 
Vardagslivet påverkas av Asperges, men hur mycket det påverkas beror till stor del av omgivningens krav och förväntningar. Ju mer man själv och andra får lära sig om hur man funkar och vad man behöver, dessto lättare brukar vardagslivet bli. Därför har jag valt att dela min "form" av asperges. En sak jag vill påpeka är att Aspergers är INTE en ursäkt för ens bettende, det är endast en FÖRKLARING för att förhoppningsvis öka förståelsen för ens bettende!
 

 
Saker som stämmer på mig!
 
Jag vill veta exakt ALLT om planeringen så långt fram som det är möjligt, var ska vi vara, hur länge kommer det pågå, kommer vi förflytta oss, vilka kommer, blir det mat, hur tar vi oss dit, vad kommer hända. etc. 
Dessutom upplever jag ofta att det är stressande att umgås med fler människor än 2-3 samtidigt för jag vet inte riktigt var jag ska rikta min uppmärksamhet. Jag har svårt att stänga ut ljud och händelser runt omkring mig. Vilket gör att jag ofta hör och upptäcker fler saker än jag borde....Jag vill även (helst) känna personerna jag kommer träffa, då jag är obekväm med möten av nya personer, spec. när det är många människor på samma ställe, ex. fester.
 
Är något planerat ska det hända! Jag blir väldigt "lost" och förvirrad om saker ställs in, då jag inte har gjort någon mentalföreberedelse för att andra aktiviteter möjligtvis kommer hända istället. (Nu mera har jag alltid en "backup plan, vilket involvera ensamma aktiviteter").
Jag har väldigt lätt att känna mig utanför, övergiven och ensam. Vilket kan hänga ihop med att jag har svårt att veta vad folk förväntar sig av mig. Vilket ofta leder till att jag gör ett "för ambitiöst jobb" och kör slut på mig.
Jag skrattar ofta och håller på med mina händer för att dölja min orsökerhet.
Blir jag arg eller ledsen lämnar jag ofta platsen för att kunna samla mina tankar, och kontaktar oftast personen några dagar senare för att prata om händelsen.
 

Saker som stämmer på ...

0 Läs mer >>

 
Har jag fått en diagnos än: NEJ
Genomgår jag någon utredning: NEJ
Misstänker läkarna att jag har Asperges: JA
 

 
Kortsammanfattning
 
Eftersom jag har valt att skjuta på min utredning har jag fortfarande inte fått någon diagnos. Dock misstänker läkarna att jag har Asperges syndrom och efter de kriterierna de har berättat för mig låter det inte helt osannolikt. Ärligt talat är det ganska skönt att få en förklaring på varför jag är som jag är, även om MÄNNISKAN ÄR ALLTID STÖRRE ÄN SIN DIAGNOS.
 
Vad är Asperges syndrom
 
Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar hjärnans sätt att hantera information. Om man har Aspergers syndrom märks det framför allt på hur man samspelar och kommunicerar med andra människor. Om man har Aspergers syndrom tolkar man ofta tankar och känslor på ett annorlunda sätt än de flesta andra. Man har problem med att avläsa sociala signaler och kroppsspråk och kanske tolkar det som sägs i ett samtal på ett konkret och bokstavligt sätt. Aspergers syndrom innebär att man har en lindrigare form av autism än vid autistiskt syndrom och begåvningen är normal eller hög. Det är vanligt att flera så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar går in i varandra. Man kan till exempel ha både Aspergers syndrom och adhd.
 

Begränsningar av beteende, inlärning, aktiviteter och intressen

Det kan ta tid att lära in nya saker. Ofta kan man inte generalisera, det vill säga man kan inte använda sådant man lärt sig i nya situationer eller med nya personer. Ett barn kan till exempel lära sig att klä på sig själv hemma med sina föräldrar, men kan kanske inte att göra samma sak i andra miljöer med andra människor.

Barn med Aspergers syndrom leker sällan fantasilekar eller rollekar med sina kamrater, även om de kan ha en egen väl utvecklad fantasivärld. Så kallade specialintressen förekommer ofta, vilket innebär att ett eller flera intressen utövas så intensivt att de blir till hinder för andra, mer vardagliga aktiviteter. Exempel på specialintressen är matematik, historia eller datakunskap. Många tycker också om att samla på fakta om t ex tidtabeller, hästar, resultatlistor, såpoperor eller seriefigurer.  Dessa intressen kan hålla i sig under mycket lång tid men även avlösas av nya intressen och flera intressen kan vara aktuella samtidigt.

 


 

Människan är alltid s...