Människan är alltid större än sin diagnos!


 
Har jag fått en diagnos än: NEJ
Genomgår jag någon utredning: NEJ
Misstänker läkarna att jag har Asperges: JA
 

 
Kortsammanfattning
 
Eftersom jag har valt att skjuta på min utredning har jag fortfarande inte fått någon diagnos. Dock misstänker läkarna att jag har Asperges syndrom och efter de kriterierna de har berättat för mig låter det inte helt osannolikt. Ärligt talat är det ganska skönt att få en förklaring på varför jag är som jag är, även om MÄNNISKAN ÄR ALLTID STÖRRE ÄN SIN DIAGNOS.
 
Vad är Asperges syndrom
 
Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar hjärnans sätt att hantera information. Om man har Aspergers syndrom märks det framför allt på hur man samspelar och kommunicerar med andra människor. Om man har Aspergers syndrom tolkar man ofta tankar och känslor på ett annorlunda sätt än de flesta andra. Man har problem med att avläsa sociala signaler och kroppsspråk och kanske tolkar det som sägs i ett samtal på ett konkret och bokstavligt sätt. Aspergers syndrom innebär att man har en lindrigare form av autism än vid autistiskt syndrom och begåvningen är normal eller hög. Det är vanligt att flera så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar går in i varandra. Man kan till exempel ha både Aspergers syndrom och adhd.
 

Begränsningar av beteende, inlärning, aktiviteter och intressen

Det kan ta tid att lära in nya saker. Ofta kan man inte generalisera, det vill säga man kan inte använda sådant man lärt sig i nya situationer eller med nya personer. Ett barn kan till exempel lära sig att klä på sig själv hemma med sina föräldrar, men kan kanske inte att göra samma sak i andra miljöer med andra människor.

Barn med Aspergers syndrom leker sällan fantasilekar eller rollekar med sina kamrater, även om de kan ha en egen väl utvecklad fantasivärld. Så kallade specialintressen förekommer ofta, vilket innebär att ett eller flera intressen utövas så intensivt att de blir till hinder för andra, mer vardagliga aktiviteter. Exempel på specialintressen är matematik, historia eller datakunskap. Många tycker också om att samla på fakta om t ex tidtabeller, hästar, resultatlistor, såpoperor eller seriefigurer.  Dessa intressen kan hålla i sig under mycket lång tid men även avlösas av nya intressen och flera intressen kan vara aktuella samtidigt.

 


 

Kommentera här: